📦 K objednávkám nad 2.500 Kč balíková doprava po celé ČR ZDARMA 📦

Kompostování a snížení ekologické zátěže domácnosti

Je to jednoduché, cenově dostupné, účelné a užitečné. Co je to? KOMPOSTOVÁNÍ!

Mnoho obcí v dnešní době pracuje na snížení objemu komunálního odpadu. Existují programy na třídený odpad, sběrné dvory a dokonce i speciální popelnice na bioodpad. Jenže zrovna u bioodpadních popelnic si často klademe otázku, zda není účelnější kompostovat? Bioodpad je totiž přirozeně součástí každé domácnosti a jeho přírodním procesem rozkladu za přístupu vzduchu se dá vytvořit velmi kvalitní organické hnojivo – kompost.

Navíc kompostéry jsou velmi jednoduché ja obsluhu a svou práci dělají téměř samy. Výsledek kompostování významně pomůže každé zahrádce, aby více plodila a potřebovala méně časté zálivky.

 

Argumenty proč kompostovat chápeme jako přínosy kompostování:

  • kompostování snižuje objem domovního odpadu o 20 % až 50 %,
  • kompost zvyšuje kvalitu půdy o humusovité složky,
  • kompostem obohacená půda lépe zadržuje vody a tím snižuje nutnnost zálivky,
  • kompost a organická hmota podporuje rozvoj prospěšné půdní mikroflóry a mikro i makroorganizmů,
  • v půdě obohacené kompostem dochází ke snížení eroze a k utužení půdy,
  • kompostováním se vrací uhlík zpět do půdy, která tak plní funkci „uhlíkové banky“. Uhlík tak není uvolňován do atmosféry v podobě CO2.

 

Snižování komunálního odpadu kompostováním je dokonce i jedním z cílů ministerstva zemědělství. Většina domácího odpadu vhodného ke kompostování končí zbytečně na komunálních skládkách a sběrných dvorech. Hodnotný organický materiál je tak trvale znehodnocený a zbytečně navyšuje objem skládek, které hyzdí krajinu.

 

Proč se tedy nekompostuje více? Vinou mýtů a obav z kompostování.

  1. mýtus: Pracnost třídění kompostovatelného odpadu – vysoká náročnost třídění je hlavním mýtem, který hovoří proti kompostování. Je to mimochodem stejný argument, který koloval před tříděním papíru a plastů. Přitom dnes už je to samozřejmé. Situaci postupně zjednodušují četněji se objevující odpadní nádoby na bioodpad. Existují i obecní programy na pronájem kompostérů k rodinným domům.
  2. mýtus: Kompost zapáchá – kompost začne zahnívat a zapáchat jen když do něj neproudí vzduch. I v takovém případě však stačí kompost provzdušnit, případně jej překopat. Tím se zároveň zbavíte i "vinných" mušek.
  3. mýtus: Kompost zapleveluje záhony – správně založený kompost zničí všechna semena vysokou teplotou kompostování. Ta vzniká práci mikroorganismů a dosahuje až 70 °C.
  4. mýtus: Kompostování je drahé – dnešní nabídka kompostérů je velmi široká. Kompostovací sila si dokonce můžete vyrobit i sami z prken nebo z oblíbených vyřazených europalet.