Činnosti spojené s podzimní údržbou trávníku

V předchozích článcích jsme se věnovali problematice podzimních hnojiv a obecně také důležitosti údržby trávníku na podzim.

Nyní se podrobněji podíváme na činnosti, které přivedou váš trávník k dokonalému vzhledu.

 

Výčet podzimní údržby trávníku se dá jednoduše shrnout do 4 hlavních činností:

  • vertikutace,
  • provzdušnění,
  • hnojení,
  • dosev.

 

Vertikutací ručními vertikutačními hráběmi, elektrickým nebo benzínovým vertikutátorem zajistíme zbavení trávníku travní plsti, což jsou již odumřelé zbytky rostlin. Navíc tak provzdušníme svrchní vrstvu půdy a zpřístupníme kořenovému systému čerstvé hnojivo. Složky draslíku a fosforu v hnojivech se, na rozdíl od dusíku, nevyplavují tak rychle a trvá jim dlouhou dobu, než prostoupí půdou až ke kořenům. Vertikutací se tak tyto důležité složky dostanou takříkajíc přímo na místo spotřeby.

 

Pozor! Dobře provedená vertikutace je na první pohled drastická. Správné pročištění trávníků zanechá docela binec a nevypadá vůbec esteticky. Pro trávník je však vertikutace důležitá a nové nedostatky v trávníku se rychle zacelí. Vertikutací také narušujeme nežádoucí plevely a mechy v trávníku, což se hodí pro omezování chemických postřiků proti plevelům.

 

Provzdušnování trávníku (aerifikace) zajišťuje dobrý přístup vzduchu a vody až do hlubších vrstev travního drnu. Pozitivně tím ovlivňujeme příliš zahutněný podklad, vzniklý ušlapáváním horních vrstev. 

Nejběžnější formou provzdušnění je aerifikace provedená vidlemi, ručním aerifikátorem, aerifikačními sandály anebo profesionálním hrotovým strojem. Aerifikovaný trávník se následně zapískuje křemičitým pískem. Vylepší se tak půdní profil, půda lépe dýchá a kořeny lépe prorůstají substrátem. Zjednodušuje se také přístup živin ke kořenovému systému.

 

Dosevem zajistíme obnovu spektra jednotlivých druhů obsažených v travní směsi. Při větších plochách bez travního porostu vlivem vertikutace nebo po použití selektivního herbicidu používáme regenerační travní směsi. Ty rychle zacelí nedostatky v trávníku a dají mu kompaktní vzhled. Dosevání provádíme u velmi malých ploch rukou, lépe však rozmetadly a sypacími vozíky, kterými dávkujeme travní semena rovnoměrně a v předem zvolené dávce.

Na vyloženě holá místa smícháme travní semeno se substrátem a rovnoměrně rozprostřeme. Takto upravený povrch pak dobře zaválcujeme.

 

Hnojením zajistíme trávníku potřebné živiny pro zdárné zvládnutí zimy. Prospějemu mu vyzráním rostlinného pletiva a nárůstu kořenového systému. Pro správné dávkování hnojiva doporučujeme používat rozmetadlo nebo sypací vozík. Ručním hnojením totiž mohou vznikat nevzhledné polokruhové obrazce, se kterými budete mít další extra práci. A pokud už není zbytí, tak při hnojení rukou používejte ochranné pomůcky. Minimálně povrstvené rukavice, abyste zabránili styku hnojiva s pokožkou. 

 

Na závěr trávníku pomůžeme udržet vzdušnost tím, že na něj rovnoměrně rozsypeme praný křemičitý písek. Pro pískování trávníku se vám bude hodit tentýž sypací vozík, nebo rozmetadlo, se kterým se hnojí.